GRAFIČKI DIZAJN

Logotip i vizualni identitet

Logotip i vizualni identitet tvrtke su iznimno bitni 'detalji' koji vas na prvu prezentiraju na tržištu, izdvajaju od konkurencije i privlače kupca. Od vaše web stranice, posjetnica, memoranduma, promotivnih materijala sve do potpisa u mailu, vizualni identitet je prisutan i važan za gradnju imidža.

Ovo radimo, i još malo više...

Izrada logotipa
Izrada vizualnog identiteta
Dizajn posjetnica, letaka, brošura, kataloga, koverti, blokova i ostalog