Hotel Maslina

Hotel Maslina je koncept za web stranicu boutique hotela koji je najnoviji projekt jednog velikog lanca resorta.
Rješenje je bio minimalistički koncept koji će naglasiti bit i odlike hotela.

FONTOVI I BOJE

Palms fontovi i boje

DESKTOP

Hotel Maslina web design
Hotel Maslina web design

RESPONZIVNI DIZAJN

Hotel Maslina responzivni dizajn Hotel Maslina responzivni dizajn Hotel Maslina responzivni dizajn Hotel Maslina responzivni dizajn Hotel Maslina responzivni dizajn Hotel Maslina responzivni dizajn