natrag

WEB DIZAJN

Izrada originalnog dizajna web stranica i mobilnih aplikacija


Dizajn web stranice stvara prvi dojam kod posjetitelja o vašoj usluzi, proizvodu i vama, također odlučuje da li će se posjetitelj zadržavati na vašoj stranici ili brže-bolje pobjeći konkurenciji.
Dobar dizajn se sastoji od puno elemenata i detalja koji posjetitelju moraju na jednostavan i logičan način pružiti informacije koje treba na stranici. Kako bi ostvario taj cilj iza dizajna se krije puno istraživanja navika i potreba posjetitelja, planiranje ostvarivanja ciljeva koje klijent postavlja a koje projekt mora ispuniti.

Osim intuitivnosti dizajn mora pričati vašu priču, biti dio vašeg vizualnog identiteta i odgovarati isključivo vama jer tako se ističete na tržištu i ostavljate konkurenciju iza sebe.

Copyed to Clipboard